Bác sĩ khám thế này lồn em sao chịu được đây

Đi khám bác sĩ ở phòng khám tư nhân lột quần ra để bác sĩ xem lồn, tay bác sĩ móc gẩy đúng vào cái điểm g làm cái lồn nứng hết lên. Em bệnh nhân chịu không nổi đòi bú cu cho bác sĩ gạ địt ngay trong phòng khám, thế là được bác sĩ đụ cho sướng tê tái cái lồn luôn.