Rủ đồng nghiệp đi nhà nghỉ giờ giải lao Momoka Kato